Argela At MWC 2016 With 5G Technologies

5G Becomes Domestic

Argela, the R&D subsidiary of Türk Telekom sets 5G standards for the world by producing next-generation technologies. Argela introduced ProgRAN, which includes studies towards 5G radio access networks architecture that enables base stations to be dynamically programmed. ProgRAN is the leading company in communication technologies; Software Defined Network (SDN) used in MİLAT project and domestic base station developed under ULAK project attracted intense interest of the participants. ProgRAN will divide the cellular network into smaller networks with its flexible and customizable structure and make each of them transferable between the requirements. Thus, for example a surgeon in İstanbul will be able to have a high quality seamless connection to a surgery at an eastern province and conduct the surgery remotely with the private 5G network provided with ProgRAN. Türk Telekom has submitted 12 patent applications under the ProgRAN project and 15 patent applications more are in line. Bülent Kaytaz said “we are not just aiming to sell but also to have intellectual property. We started to work 3-5 years ego. We need an eco-system to reverse the brain drain. 5G should be a state policy.”

Yerli 5G Teknolojisi

Argela, ProgRAN adında milli bir 5G ağı altyapısı geliştirmek için yeni bir proje tanıttı. Proje, baz istasyonlarının dinamik olarak programlanmasına imkan sağlayacak olan 5G radyo erişim ağı altyapısı çalışmalarını içeriyor. Argela CEO’su Bülent Kaytaz, Türk Telekom’un ProgRAN projesi kapsamında sunduğu 12 patent başvurusunu göz önünde bulundurarak “Sadece satmayı değil aynı zamanda bir fikir mülkiyetine sahip olmayı hedefliyoruz. 5G çalışmalarına Dünya’dan 3-5 yıl önce başladık. Beyin göçünü tersine çevirecek bir ekosisteme ihtiyacımız var. 5G bir devlet politikası olmalıdır.” dedi.

Argela 5G İçin 12 Patent Başvurusu Gerçekleştirdi

Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi’ndeki bağlı iş ortaklarından biri olan Argela’nın standında 5G’nin geleceğini şekillendireceği düşünülen teknolojilerden biri olan ProgRAN’i tanıttı. ProgRAN, baz istasyonlarının dinamik olarak programlanabilmesine imkan veren 5G radyo erişim ağı altyapısı üzerine araştırmaları içeriyor. MİLAT projesinde kullanılan Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ve ULAK projesi kapsamında genliştirlen yerli baz istasyonu katılımcılardan yüksek ilgi gördü. Argela CEO’su Bülent Kaytaz ProgRAN projesi kapsamında 12 patent başvurusunda bulunulduğunu ve 15 patent başvurusunun daha beklemede olduğunu söyledi.

Argela Yerli 5G Altyapısını Tanıtıyor

Türk Telekom’a bağlı Ar-Ge şirketi olan Argela, 5G’nin geleceğini şekillendirecek olan ProgRAN’i, yerli baz istasyonu ULAK’ı ve milli 5G ağı altyapısı projesi olan MİLAT’ı tanıttı. Argela CEO’su Bülent Kaytaz, Türk Telekom’un ProgRAN projesi kapsamında sunduğu 12 patent başvurusunu ve beklemekte olan 15 tane daha başvurusunu göz önünde bulundurarak “ProgRAN, baz istasyonlarının dinamik olarak programlanabilmesine imkan sağlayacak 5G radyo erişim ağı altyapısı çalışmalarını içeriyor. Bu şekilde, örneğin İstanbul’daki bir cerrah Orta Doğu’daki bir ameliyata yüksek kaliteli ve görünmez bir bağlantıya sahip olacak ve böylece ProgRAN’le sağlanan özel 5G ağıyla ameliyatı uzaktan gerçekleştirebilecek.” dedi ve “Sadece satmayı değil aynı zamanda bir fikir mülkiyetine sahip olmayı hedefliyoruz. 5G çalışmalarına Dünya’dan 3-5 yıl önce başladık. Beyin göçünü tersine çevirecek bir ekosisteme ihtiyacımız var.” diye ekledi.

Argela 5G Dünya Standartlarını Belirliyor

Türk telekom, Barselona Mobil Dünya Kongre’sindeki bağlı şirketlerinden biri olan Argela’nın standında 5G dünya standartlarını belirleyecek olan 5G teknolojilerini piyasaya sürüyor. ProgRAN 5G teknolojisi çözümü, Iletişim teknolojileri öncü şirketi ve Türk Telekom Ar-Ge bağlı şirketi olan Argela’nın standında tanıtıldı; MİLAT projesi’nde kullanılan yazılım tanımlı ağ altyapısı ve ULAK projesi kapsamında geliştirilen yerli baz istasyonları katılımcılardan yüksek ilgi gördü. ProgRAN, baz istasyonlarının dinamik bir şekilde programlanabilmesine olanak sağlayan 5G radyo erişim ağı altyapısı çalışmalarını içermektedir. Argela CEO’su Bülent Kaytaz Argela’nın 5G teknolojiinde lider konumda olduğunu ve milyonlarca dolarlık ürünler geliştirdiklerini söyledi ve “ şirketler, cirolarını patent geliştirerek arttırır. Ürünlerimizin aynı zamanda patentine de sahip olmalıyız. Aksi takdirde fikri mülkiyet liansı için ödeme yapmamız gerekir.” diye ekledi. ProgRAN’in sağladığı 5G modeli, hücresel ağı daha küçük ağlara bölerek esnek ve özelleştirilebilir yapısıyla her bir ağı gereksinimler arasında taşınabilir hale getirecek. Türk telekom aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından başlatılan, Argela’nın gerekli Teknik yeterliliğe sahip tek şirket olduğu MİLAT Projesi’ni ve Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) teknolojilerini Moil Dünya KOngresi’nde tanıttı. Projenin iki yıl içinde tamamlanmış olması bekleniyor.

Argela Yerli 5G Altyapısı Üretiyor

Türk Telekom Bağlı şirketi olan Argela, 2020’deki 5G teknolojileri için hazırlanıyor. Şirket, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ndeki Argela standında 5G’nin geleceğini şekillendirecek teknolojiler arasında olduğu düşünülen ProgRAN’i tanıttı. Argela CEO’su Bülent Kaytaz Türk Telekom’un ProgRAN Projesi kapsamında 12 patent başvurusunda bulunduğunu söyledi ve “Bizler sadece satmak için üretmiyoruz aynı zamanda fikri mülkiyet haklarına da sahip olmak için üretiyoruz. Ürünlerimizin patentine sahip olmalıyız. Aki takdirde fikri mülkiyet hakkı için de ödeme yapmamız gerekir.” Diye ekledi. ProgRAN, hücresel ağı daha küçük ağlara bölerek esnek ve özelleştirilebilir yapısıyla her bir ağı gereksinimler arasında taşınabilir hale getirecek.

Argela ProgRAN ile Standartları Belirliyor

Argela Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde, 5G’nin geleceğini şekillendireceği düşünülen teknolojilerden biri olan ProgRAN’I tanıttı. ProgRAN, Cloud-Ran tekolojisiyle hücresel ağı daha küçük ağlara bölerek esnek ve özelleştirilebilir yapısıyla her bir ağı gereksinimler arasında taşınabilir hale getirecek. Türk Telekom ProgRAN çözümüyle mobil teknoloji standartlarını belirleyen Avrupa İletişim Standartlari Enstitüsü- ETSI ve 3GPP’ye tam üyeliğe sahip şirketler arasındadır.

ULAK VE MİLAT PROJELERİ KATILIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

MİLAT Projesi’nde kullanılan Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ve ULAK Projesi kapsamında geliştirilen yerli baz istasyonları katılımcılardan yüksek ilgi gördü. 4.5G yerli baz istasyonu ULAK projesi savunma sanayi müsteşarlığının desstekleriyle gerçekleştirildi. MİLAT Projesi toplumsal güvenlik alanında, Türkiye’nin ağ altyapısını ve bilgi güvenliğini en yüksek noktaya çıkarmayı hedefliyor. Proje, milli ve güvenli 5G şebeke altyapııyla dış bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor.


Türk Telekom 5G’ye Hızlı Giriş Yaptı

Türk Telekom Türkiye’de dijital devrimi gerçekleştirme vizyonuyla gelecek teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. 5G için yol haritası oluşturmada aktif rol oynayan Türk Telekom, Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde, bağlı şirketlerinden biri olan Argela’nın standında 5G teknolojisinin geleceğini belirleyeceğine inanılan ProgRAN’I tanıttı. MİLAT Projesi’nde kullanılan Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ve ULAK Projesi kapsamında geliştirilen yerli baz istastonları katılımcılardan yüksek ilgi gördü.

Argela Dünya Standartlarında Yazılımlarla Mobil Dünya Kongresi'nde

Gelecek teknolojilerine yatırım yapmaya devam eden Türk Telekom, kendisine bağlı Ar-Ge şirketi olan Argela’nın standında 5G’nin geleceğini şekillendirecek teknolojilerden olduğu düşünülen ProgRAN’i ve “Yazılım Tanımlı Şebeke(SDN)” ile yerli ve güvenli 5G şebeke altyapısı projesi MİLAT’ın temelini oluşturan ULAK Projesini tanıttı.ProgRAN baz istasyonların dinamik olarak programlanabilmesine imkan sağlayan 5G radyo eryerli ve güvenli 5G şebeke altyapısı projesi MİLAT’ın temelini oluşturanişim ağı altyapısına yönelik çalışmaları içermektedir. Argela’nın akıllı yazılımları baz istasyonlarının insan gücü gerekmeden otomatik olarak talimatlandırılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde istasyon için ilk kurulum süresi azalır ve böylece maliyet düşer.MİLAT Projesi Türkiye’nin toplumsal güvenlik alanında şebeke altyapısını ve bilgi güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor ve projenin iki yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Argela CEO’su Bülent Kaytaz “ yerli üretime ihtiyacımız var fakat yerli fikir mülkiyetine de ihtiyacımız var. Bu sebepten ötürü Türk Telekom’un 5G teknolojisi vizyonununu geliştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Yerli 5G Teknolojisi

Türk Telekom Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’ndeki Argela stantında 5G teknolojisinin geleceğini şekillendireceği düşünülen projeler arasında yer alan ProgRAN Projesini tanıttı. ProgRAN baz istasyonların dinamik olarak programlanabilmesine imkan sağlamak üzerine çalışmaları içermektedir. MİLAT Projesi’nde kullanılan Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) ve ULAK Projesi kapsamında geliştirilen yerli baz istasyonları katılımcılardcan yüksek ilgi gördü. Argela CEO’su Bülent Kaytaz Türk Telekom’un ProgRAN Projesi kapsamında 12 patent başvurusu sunduğunu söyledi ve daha fazla başvurunun hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

Argela 5G’de iddialı

Türk Telekom bağlı şirketi olan ve 5G teknolojisinin yol haritasını şekillendirmekte büyük rol oynayan Argela, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde 5G’nin geleceğini şekillendirecek teknolojiler arasında olduğuna inanılan ProgRAN’i tanıttı. Argela CEO’su Bülent Kaytaz “ ProgRAN 5G mobil iletişim teknolojisini şekillendirmeye sağladığı büyük katkıları ve yerli baz istasyonlarının dinamik olarak programlanmasını sağlayan 5G radyo erişim ağı altyapısına yönelik çalışmalar da içeriyor.” dedi.

Argela 5G Atağı için Hazırlanıyor

Türk Telekom bağlı şirketi olan Argela 5G radyo erişim ağı altyapısını destekleyen ve baz istasyonlarının dinamik olarak programlanmasına imkan sağlayan ProgRAN’i geliştirdi. ProgRAN, hücresel ağı daha küçük ağlara bölerek esnek ve özelleştirilebilir yapısıyla her bir ağı gereksinimler arasında taşınabilir hale getirecek. Türk Telekom aynı zamanda ULAK ve milat projelerini de tanıttı. Bu yazılımlar baz istasyonlarının insan gücüne ihtiyaç duymadan otomatik olarak talimatlandırılmasına imkan sağlıyor.

5G ile Ameliyata Canlı Müdahale

Türk Telekom bağlı şirketi Argela 5G teknolojisinin geleceğini şekillendirecek teknolojiler arasında olduğu düşünülen progRAN’i tanıttı. ProgRAN’in sağladığı 5G modeli hücresel ağı daha küçük ağlara bölerek esnek ve özelleştirilebilir yapısıyla her bir ağı gereksinimler arasında taşınabilir hale getirecek. Böylelikle örneğin İstanbul’daki bir cerrah Orta Doğu’daki bir ameliyatı ProgRAN’in sağladığı özel 5G ağı sayesinde uzaktan gerçekleştirebilecek.

Other News

 • Chunghwa Telecom And Netsia Complete Successful Integration Of Netsia SEBA+ Platform
  Read More
 • Azercell/Argela Press Release
  Read More
 • Türk Telekom and Juniper Networks Partners via Netsia’s New Technology
  Read More
 • Bülent Kaytaz Keynote Speech at the CNSM 2020
  Read More
 • Nokia Career Talks – Bülent Kaytaz
  Read More
All News