Argela'nın Teknoloji Vizyonu

Telekomünikasyon endüstrisi, Yazılım Tanımlı Ağ Oluşturma(SDN), Ağ İşlev Sanallaştırması (NFV) ve Bulut Bilişim (Cloud Native) gibi yeni nesil kablosuz ( 5G ve ötesi) ve sabit ağların yanı sıra üstte çalışacak uygulamaların çalışmasına imkan sağlayacak olan teknolojilerin öncülüğünde teknolojik ve ticari bir dönüşüm sürecindedir.

Bu dönüşümle birlikte ortaya çıkmaya başlayan telekom ağları ve servisleri, esnek, yüksek oranda dağıtılmış, tam yazılım tanımlı, çok sayıda, karmaşık, önce homojen sonra çoklu bulut kaynakları üzerinde çalışacak ve devasa boyutta veriyi toplayıp işleyebilecektir. Bu yeni nesil şebeke ve hizmetlerin yönetimi, bugün olduğu gibi, ağırlıklı olarak kendi alanlarında uzmanlaşmış insan kaynakları temelli bir yaklaşımla gerçekleşmesi pek mümkün görünmemekte ve finansal açıdan felaket olacağı tahmin edilmektedir. Bu dönüşümde, ağ ve hizmet uygulamalarının yönetimi ve orkestrasyonunun, telekom endüstrisinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olarak görülmektedir.

Dinamik olarak çalışacak, kolay yönetilebilir bir ağ dilimleme servisi ihtiyacı gibi yüksek verimli ağ ve servis uygulamalarının gerçekleştirilmesi, ancak şebeke ve servislerin esnek ve standart bir şekilde, kolay ve düzgün bir şekilde yönetilebilmesi ile mümkün olacaktır. Ölçeklenebilirlik, karmaşıklık, çoklu bulut bilişimin yanı sıra çok büyük verilerin toplanması ve işlenmesini göz önünde bulundurduğrumuzda; yeni nesil ağlar ve hizmetler için yönetim çözümleri, yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli, "otomatik" ve "akıllı" çözümlerle hızla entegre olabilen platformlara ihtiyaç duyduğundan, son derece "esnek", standartlaştırılmış, kurulumu kolay ve hızlı olabilir.

Operatör harcamalarının %80'i hat sonlandırma ekipmanı ve merkezi ofis erişimini içeren ağ sınırında olduğundan, eski Merkez Ofis'i dönüştürmek servis sağlayıcılar için büyük bir fırsattır. Buradaki zorluk, Merkez Ofis’i bir veri merkezi bulutuna dönüştürmek ve de yazılımlaştırma ve sanallaştırma yoluyla son kullanıcı deneyimini yönetmektir. Uçta bulunan akıllı Merkez Ofisler ile, sabit erişim (konut ve kurumsal) ve mobil trafik aynı yerde toplanarak çoklu erişim ucu (edge) elde edilir. Bu sayede operatörler, uçta Sabit Mobil Yakınsama gerçekleştirerek, mevcut fiber altyapısını kullanarak erişim ağlarını çekirdeğe bağlayabilirler. Örnek olarak, mobil orta mesafenin fiber optik ağlarla entegrasyonu, yeni ve mevcut fiber altyapısının kullanımını düzene sokacak, Radyo Erişim Ağı (RAN) dağıtım maliyetlerini azaltacak ve yeni entegre hizmetler sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen hedefleri göz önünde bulundurarak; Netsia/ARGELA, aynı Merkez Ofis'te birden fazla erişim teknolojisinin konsolidasyonu ile mobil, konut ve kurumsaldan oluşan birleştirilmiş platformda hızlı hizmet başlatma sayesinde CapEx ve OpEx tasarrufu sağlayan bir Çoklu Erişim Uç Bulut çözümü olan Netsia/ARGELA MAC'i geliştirmiştir.

Netsia MAC paketi üç üründen oluşur:

  • Sanallaştırılmış Radyo Erişim Ağı (vRAN)
  • Yazılım Etkinleştirilmiş Geniş Bant Erişimi (SEBA)
  • Global Orkestratör (ONAP)

NETSIA MAC (Multi Access Cloud), farklı kullanım durumlarının tek başına veya bunların herhangi birinin kombinasyonunun konuşlandırılabileceği bir bulut altyapısıdır.

NETSIA MAC, farklı "Çoklu Erişim" çözümlerinin, NETSIA'nın olağanüstü "Dilimleme" yetenekleriyle güçlendirildiği birleşik bir platformda konuşlandırılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Mac Architecture