Abone Analitiği

Abone davranışlarının anlamlandırılması. Abone, VIP ve Kurumsal Analitik bazında incelemeler. Başarılı kampanyaların etkinleştirilmesi. Müşteri hizmetlerine yapılan aramaların sonuçlarının iyileştirilmesi ve kesintilerin azaltılması. Kurumsal düzeyde hizmet sözleşmelerinin (SLA'lar) izlenmesi ve yönetimi

Abone ve Abonelere Sunduğunuz Servislerin Analizinde Yeni Yaklaşım

Argela Müşteri Analitiği Platformu, probe’lar tarafından toplanan verilerin işlenmesine dayalı olarak derin abone içgörülerini ortaya çıkarır ve operatörlerin müşterilere en iyi deneyimi sunmak için ağlarını optimize etmelerine olanak tanır. Bu, operatörlerin kendi servislerinin yanı sıra ağları üzerinden erişilen diğer servisleri de içerir. Operatörler, ağların abonelerin tükettiği hizmetlere göre ayarlanmasını sağlayarak memnuniyeti artırabilir, NPS'yi artırabilir ve yaşanan kesintileri azaltabilir.

Shutterstock 341488745


Argela Müşteri Analitiği Platformu, hem hizmetlere hem de abonelere ilişkin bilgileri sağlar. Bu sayede operatörler hem belirli hizmetleri (ses, veri, mesajlaşma, roaming, CSFB, VoLTE, cihaz ve konum gibi) hem de bireysel ve abone topluluklarını derinlemesine analiz edebilirler.

Argela Müşteri Analitiği Platformu, operatöre, ağdaki her abone etkinliği için analiz amaçlı kullanmak üzere kayıtlar oluşturur, bunları ileride yapılacak analizler için saklar, aynı zamanda da bireysel abone düzeyindeki etkinliklerin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar.


Argela Müşteri Analitiği, son kullanıcı müşteri deneyimini ölçmek ve iyileştirmek için bir şebeke operatörünün organizasyonundaki tüm departmanları içeren bütünsel bir yaklaşımdır.
Zengin müşteri içgörülerinin kilidini açın; başarılı kampanyaları etkinleştirin; Argela'nın Abone, VIP ve Kurumsal Analitik Platformu ile Müşteri Hizmetleri çağrılarının başarısını artırın, problemlerin kısa sürede ve etkin bir biçimde çözüme ulaşmasını sağlayın.

Abone Analitiği

Abonenin kullandığı her hizmet için deneyim puanlaması, kullanılan her servis ve uygulama için kalite ölçümleri

Kurumsal & VIP Analitiği

Kurumsal ve VIP müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerin kalitesini kolayca analiz ederken onların sadakatini SLA'lar yardımı ile yönetin, cezai durumların önüne geçin, maliyetinizi azaltın

Abone Analitiği

Argela Abone Analitiği, abone başına, isteğe bağlı hizmet puanlaması ve kalite ölçümleri sunar. MSISDN, IMSI veya IMEI kullanılarak temel abone bilgilerine ulaşılır  ve abonenin gerçek zamanlı hizmet deneyiminin derinlemesine analiz edilebilmesini sağlar.

Ses, Mesajlaşma, Veri, Mobilite ve Erişilebilirlik hizmetleri için analiz bilgileri, hizmet hatalarına ait kök nedenler, ziyaret edilen konumların görsel dağılımı, veri kullanım deneyimi, ayrıntılı xDR'lar ile birlikte sunulur.

Shutterstock 1816307513

Kurumsal & VIP Analitiği

VIP ve Kurumsal aboneler, operatör gelirlerine yüksek katkıları nedeniyle operatörler için kritik öneme sahiptir. Kurumsal veya VIP müşteri kaybı, bazen operatöre getirdikleri değer ve gelir açısından VIP olmayan veya kurumsal olmayan binlerce müşterinin kaybına eşittir. Bu gerçeğin bilincinde olan operatörler, kurumsal ve VIP müşterilerin elde tutulmasına ve kazanılmasına özel önem vermektedir. Ancak VIP ve kurumsal aboneleri memnun etmek ve bunun sonucunda onların sadakatini kazanmak kolay bir iş değildir. VIP ve kurumsal müşteriler için kalite kriterleri normal abonelere göre daha yüksektir, özel bakım gerektirirler ve düşük hizmet kalitesine ve kesintilere neredeyse sıfır tolerans gösterirler. Sorunlar henüz kendilerini etkilemeden çözülmesini beklerler. Büyük şirketlerin çoğu hizmet kalitesini garanti etmek ister ve bu nedenle operatörler yüksek düzeyde hizmet kalitesi taahhütleri ile SLA anlaşmaları yapmak durumunda kalırlar.

Argela VIP ve Kurumsal Analitiğiı, operatörlerin bu taleplerini karşılamak için geliştirilmiştir. Operatörlerin VIP ve kurumsal abonelerinin tüm faaliyetlerini sürekli olarak izlemesini ve sunulan hizmet kalitesini SLA'lar tarafından taahhüt edilen kalite seviyeleri ile karşılaştırmasını sağlar.

Kurumsal müşteri yönetimi ekibinin kullanımı için kurumsal aboneler için periyodik SLA raporları üretir. Ayrıca SLA ihlalleri ve servis arızaları, tek bir servis arızası dahi olsa zamanında tespit edilerek alarma dönüştürülür.

Shutterstock 1377054038
Shutterstock 1437879773

Argela Kurumsal & VIP Analitiği'nin başlıca özellikleri:

  • Tanımlanmış kurumsal ve VIP abonelerin proaktif ve sürekli izlenmesi (IMSI, MSISDN listeleri)
  • Kurumsala ait MSISDN/IMSI bilgilerini topluca sisteme yükleme imkanı
  • Tanımlanan hizmetler için (Ses, SMS, Veri, OTT, Erişim, Web, Dolaşım vb.) bir kurumun ortalama hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
  • Bir VIP'nin tanımlanan hizmetler için hizmet kalitesinin değerlendirilmesi (Ses, SMS, Veri, OTT, Erişim, Web, Dolaşım vb.)
  • Ayrıntılı Analiz: Seçilen şirkete ait abonelerin kurumsal ortalama kalitesinden bireysel kalitesine kadar ayrıntılı inceleme
  • Lokasyon Analizi: Seçilen kurumsal abonelerin kalitesiz servis aldığı lokasyonların tespiti
  • Şirketler ve VIP'ler için manuel ve otomatik periyodik SLA raporlaması
  • Kurumlar ve VIP'ler için hizmet kalitesi raporlarının manuel ve otomatik olarak raporlanması
  • Şirketler ve VIP'ler için SLA ihlallerinin belirlenmesi
  • Hizmet hatalarının kurumlar ve VIP'ler için dağılım bilgisi


Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin:  contact@argela.com.tr