Servis Kalitesi İzleme

VoLTE / VoWi-Fi, CSFB, OTT, Şifreli Video, Web, Ses, Mesajlaşma, Dolaşım ve Roaming için servis kalite seviyelerini ölçmek ve iyileştirmek amaçlı gelişmiş analitikler. Arıza analizi ile üst düzey performans göstergeleri ve detaya inme yetenekleri. Sorunlu alanları izole etmek için cihaz, konum ve ağ ekipmanı tabanlı analizler.

Değer yaratmanın ilk kuralı veri toplamak ve toplanan verileri dogru değerlendirmek
Abone ve hizmet analitiğinde yeni nesil çözümler

Argela Servis Kalitesi İzleme, müşterilerin CSP'ler tarafından sağlanan servis kalitesi algıları hakkında bilgi sağlar. Sabit ve mobil servisler için üst düzey performans göstergeleri ve detaylandırma yetenekleri ile servis kalitesinin değerlendirilmesi ve portföydeki her bir servis için zengin KPI raporlamalarına olanak sağlamaktadır. Argela Servis Kalitesi İzleme, tüm mobil (2G/3G/4G/5G/VoLTE), IMS/ NGN, Sabit (PSTN/ ISDN) ağları kapsayan kapsamlı bir servis performansı izlemesi sağlayarak tüm sahalarda uçtan uca hizmet görünürlüğü sağlar.

Ağ verileri, ağın farklı nesillere ait, farklı ağ elemanları arasındaki arayüzleri dinleyen pasif probe’ların kullanımı yoluyla gerçek zamanlı olarak toplanır. Toplanan veriler zenginleştirilir ve bir dizi ağ parametresi ve/veya demografik bilgi ile ilişkilendirilir. Ardından veriler, servis kalitesi hakkında değerli bilgiler sağlamak için özel algoritmalarla analiz edilir. Her bir servis kalitesi analizi sırasında uçtan uca hata analizi de sağlanır. 

Shutterstock 598000505


  • Servis kalitesini korumak ve geliştirmek için gelişmiş analitikler


  • Sabit ve mobil hizmetler için üst düzey performans göstergeleri ve detaya inme yetenekleri


  • Sunulan her servis için tüm ağları kapsayan servis kalitesi ve zengin KPI raporlaması

CS Çağrı Analizi

CS Çağrı hizmetinin kalitesini konumlar, ağ ekipmanı ve cihazlar için ölçerken, ayrıntılı arıza analizine olanak sağlar

VoLTE ve WoWIFI Analizi

LTE Core, IMS ve WiFi Ağları için uçtan uca ve çok boyutlu çağrı analizi, cihaz analizi ve ayrıntılı arıza analizine olanak sağlar

CSFB Analizi

CSFB yapan cihazların performanslarının yanı sıra genel olarak CSFB hizmet kalitesinin izlenmesine olanak sağlar

Mesajlaşma Servis Analizi

SMS hizmetinin kalitesini konumlar, ağ ekipmanı ve cihazlar için ölçerken, ayrıntılı arıza analizine olanak sağlar

Uygulama ve OTT Analitiği

TCP metrikleri ve uygulamaya özel KPI'lar aracılığıyla uygulama ve OTT servis kalitesi analizi sağlar. Konuma ait uygulamalar, cihazlarda kullanılan uygulamalar gibi çok boyutlu analizler. Uygulama, uygulama kategorisi, protokol, cihaz tabanlı analizler

Streaming Servisi Analizi

Streaming hizmetinin kalitesini konumlar ve ağ ekipmanları için ölçerken, ayrıntılı arıza analizine olanak sağlar. Şifrelenmiş veriler için bile AI ve ML aracılığıyla şifrelenmiş akışla ilgili sorunları analiz etmek mümkündür

Web / DNS Analitiği

Web hizmetinin kalitesini konumlar ve ağ ekipmanları için ölçerken, ayrıntılı arıza analizine olanak sağlar.
DNS hizmetinin kalitesini IP tabanlı izleme olanağı sunarken, ayrıntılı arıza analizine olanak sağlar.

Cihaz Analitiği

Cihazlar tarafından kullanılan hizmetlere dayalı olarak cihaz markası ve modeline özel bilgilerin yanı sıra genel cihaz metriklerini sağlar

Dolaşım ve Arabağlantı Analitiği

Dolaşım erişim ağını ve ara bağlantılarını izleyerek gelen ve giden dolaşım hizmet kalitesini ölçer. Arabağlantı performansı ve dolaşım anlaşmalarının takibine yardımcı olur.

Ağ ve Müşteri Deneyimi Endeksi

Hücre düzeyine kadar Ağ Deneyimi Endeksi analizi
Abone Başına Ağ Deneyimi Endeksi

CS Çağrı Analizi

Argela CS Çağrı Analizi, ağdaki CS çağrı hizmetinin ortalama kalitesini değerlendirir. Ayrıntılı arıza analizi ile konum, ağ ekipmanı ve cihaz tabanlı CS çağrı hizmeti kalitesi izleme olanağı sağlar.

 

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

VoLTE & VoWI-FI Analitiği

Günümüzde mobil veri giderek önem kazansa da çağrı hala bir operatörün verdiği en önemli servislerden biridir.  Bir cep telefonu numarası hala bir bireyin veya işletmenin kimliği olarak kabul edilmektedir. Eskisinden de çok istikrarlı ve güvenilir bir gerçek zamanlı iletişim hizmetine ihtiyaç vardır. Bu, çağrının eski SS7 çağrılarından farklı bir şekil aldığı ve artık farklı bir görünüme sahip olduğu, ancak yine de mobil operatörler için önemli bir hizmet ve gelir kaynağı olduğu anlamına gelmektedir. Dünya çapında daha fazla çağrı geliri elde etmek için mobil operatörler şu anda VoLTE'yi (LTE üzerinden Çağrı) abonelerinin çoğuna sunmak için çalışmaktadır.

VoLTE hizmet kalitesini sağlamak için cross-domain görünürlük özelliklerine sahip uçtan uca bir izleme çözümü gereklidir. Böyle bir çözümle, müşteri memnuniyetini garanti etmek ve en üst düzeye çıkarmak için çok önemli olan çağrı kalitesi, cihaz uyumluluğu ve lokasyona özgü performans sorunlarının yanı sıra ağ elemanlarının sağlığı ve diğer ağ elemanları ile etkileşimlerinin performansı yakından izlenmelidir.

Argela VoLTE & VoWI-FI Servis Analitiği, 2G/3G arayüzleri, LTE Access, LTE Core ve IMS uygulamaları arasında uçtan uca, gerçek zamanlı korelasyon gerçekleştirir, gerçek zamanlı çok boyutlu KPI'lar sağlar ve mevcut arayüzler için sınıflandırılmış ilk arıza bilgisiyle ilişkili CDR'ler üretir.

Argela VoLTE & VoWI-FI Servis Analitiği, ağdaki her bir ilgili aktiviteyi izleyerek VoLTE ve VoWI-FI servislerinin tam kontrolünü sağlar. Her VoLTE/VoWI-FI çağrısının ayrıntılarının basitleştirilmiş bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanıyan toplanan verileri ilişkilendirir. Sorunlar, çok çeşitli gerçek zamanlı KPI'larla tespit edilir ve kolay ve etkili bir şekilde izole edilir. Sorunların detaylı analizi, detaya inme yetenekleri ve kök neden analizi ile sunulmaktadır.

“Argela VoLTE & VoWI-FI Servis Analitiği, VoLTE ve VoWI-FI hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgileri çıkarır, protokol problarından KPI'ları ve CDR'leri toplar ve bunları uçtan uca korelasyonlu CDR'lere ve KQI’lere dönüştürür (Kayıt, Çağrılar ve SRVCC için (yalnızca VoLTE) ) ve sonunda VoLTE & VoWI-FI hizmetinin kalitesini müşterilerin bakış açısından göstermeye yardımcı olur.”

Argela VoLTE & VoWI-FI Servis Analitiği, LTE Erişim Ağı, WI-FI Erişimi ve IMS Çekirdek Ağı'nı izleyerek VoLTE ve VoWI-FI servislerinin uçtan uca ve çok boyutlu analizini sunar. Ses Kullanıcı Düzlemi kalitesi de RTP/RTCP izleme yoluyla değerlendirilir. Cihaz modeli ve marka bazında kalite analizi ve sıralaması da bu uygulama ile sağlanmaktadır.

IMS-IMS, IMS-to-CS, IMS-to-Local-IMS, IMS-to-Other-IMS ve  IMS-to-Other Network dahil olmak üzere olası tüm ara bağlantı türleri için coğrafi konum ve ağ ekipmanı dahil olmak üzere çeşitli bakış açılarından analiz sunulur. Alarmlar üretilir ve operatöre performans düşüşlerin anlık olarak bildirilir.

Argela VoLTE & VoWI-FI Servis Analitiği, VoLTE/VoWiI-FI erişimi, Kayıtlar, Çağrılar ve SRVCC (yalnızca VoLTE) için ayrıntılı analizin yanı sıra sorunlu aramalar, kayıt ve SRVCC prosedürleri için arıza analizi sağlar.

VoLTE/VoWIFI çağrısındaki ses kalitesi analizi, Uplink ve Downlink Ortalama görüş puanı (MOS), paket kaybı ve jitter için istatistiksel ve dağılımsal bilgileri ölçülerek yapılır.

Operatörler, coğrafi konumlar ve ağ ekipmanı için performans ölçümlerine bakmanın ötesinde, cihaz düzeyinde analize uzanan bilgilerden de yararlanabilir. Bu şekilde, belirli işletim sistemlerine, üreticilere veya modellere özgü sorunlar hızla belirlenebilir ve ele alınabilir. Argela VoLTE & VoWI-FI Servis Analitiği, herhangi bir kayıt, çağrı veya diğer VoLTE & VoWI-FI ile ilgili problemler için piyasada bulunan tüm cihaz marka ve modelleri için VoLTE & VoWI-FI servisini analiz etme imkanı sağlar.

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr


CSFB Analitiği

CS Fallback (CSFB), LTE abonelerine ses hizmeti sunmanın ana yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Ağ ve cihaz tarafında minimum yazılım güncellemesi gerektirir. Bu avantajlarından dolayı LTE abonelerine ses hizmetini kısa vadede düşük maliyetle ulaştırmak için mobil operatörler için ideal bir yöntemdir. CSFB, temel olarak, eski 2G/3G ağlarına geçerek LTE abonelerine ses hizmetleri sağlar. CSFB yönteminde, giden ve gelen sesli arama kurulumu sırasında, telsiz geçişi için LTE Core (EPC) ve CS Core (2G/3G) arasında sinyalizasyon yapılır. MSC ve MME arasında CSFB'yi etkinleştirmek için SGs arayüzü kullanılır.

CSFB hizmetinin kalitesini ve performansını müşteri bakış açısından sadece bir sinyalleşme arayüzünü izleyerek değerlendirmek mümkün değildir. Hizmet kalitesine en yakın anlayışı yansıtan KQI'leri ölçmek için, CSFB hizmet sunumuna dahil edilen tüm arayüzler, CSFB ile ilgili protokol probları tarafından ayrı ayrı izlenmelidir. Ayrıca, bu farklı protokol probları tarafından üretilen XDR'ler, uçtan uca, geliştirilmiş ve abone merkezli KPI'lar/KQI'ler oluşturmak için birbirleriyle ilişkilendirilmelidir.

Argela CSFB Analitiği, bu zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilmiştir. CSFB hizmet kalitesini, çok alanlı, çok protokollü izleme ve gerçek zamanlı çok protokollü korelasyon ile ve CSFB ile ilgili cihaz performans metrikleri ile birlikte değerlendirir ve sunar.

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Uygulama ve OTT Analitiği

Uygulamalar, Sosyal Medya ve videolar internet trafiğinde büyük artışı tetikleyen unsurlardır. Bulut Hizmetleri, IoT ve 5G dönüşümü gibi teknolojiler, mobil ve sabit ağlar için temel taşları oluşturmaktadır. CSP'ler, ağ altyapılarını yalnızca daha yüksek hız için değil, aynı zamanda hizmet kalitesi (QoS) için de geliştirmelidir. Popüler uygulamalar, sosyal medya hizmetleri veya OTT'lerdeki hizmet bozulmaları müşteri deneyimini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, sadece ağ değil, aynı zamanda uygulamalar ve OTT'ler de yakından analiz edilmeli ve izlenmelidir.

Argela Uygulama ve OTT Analitiği, Uygulama, Uygulama Kategorisi ve Protokole göre Veri Aktivitesi hakkında bilgiler ile telekom operatörleri için uygulamalara ve OTT trafiğine ilişkin görüş açısı sağlar. OTT trafik hacmi ve TCP metrikleri hakkında ayrıntılı bilgiler ve ayrıntılı iş hacmi analizi ile popüler uygulamalara erişim sırasındaki sorunları tanımlar.

Uygulamadan uygulama kategorisine, uygulama kategorisinden uygulamaya dogru ayrıntılı inceleme ve uygulama, uygulama kategorisi ve protokol seçenekleri için zaman bazlı detaya inebilme, hücre düzeyine, ağ ekipmanına, cihazlara veya APN'lere kadar inerek detaylı analiz edebilme imkanları sunar.

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Streaming Analitiği

İnternet trafiği esas olarak video akış hizmetleri tarafından yönlendirilir. Video akışı hizmetinin kalitesi, CSP'ler için çok önemlidir. Argela Streaming Analitiği önce streaming hizmetlerini tanımlar, ağlar için yüksek düzeyli KPI'lar sağlar ve ardından uygulama ve hizmet ayrıntılarına göre ayrıntılı incelemeye olanak tanır. Çeşitli veya tüm ağ türleri için bir konum, ağ ekipmanı veya cihaz için streaming servisi bazında daha fazla analiz yapılmasına izin verir.

Streaming hizmetlerinin çoğu şifreli veriler kullanır. Şifrelenmiş videonun kalite analizi, alana özgü algoritmalardan ayrı olarak AI&ML algoritmaları gerektirir. Şifrelenmiş veriler için bile ağa daha iyi görünürlük sağlamak için AI ve ML aracılığıyla şifrelenmiş videoyla ilgili sorunların belirlenmesi son derece önemlidir.

Argela Streaming Analitiği, hata analizi gerçekleştirme ve ilgili XDR'lere erişim olanağı ile çeşitli Streaming Hizmeti KPI/KQI ayrıntıları sağlar.

 

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Shutterstock 497509804

Web & DNS Analitiği

Argela Web & DNS Analitiği, Web Sitelerini ve Web isteklerini ağ, siteler ve domain’ler gibi çeşitli seviyelerde analiz etmek için izleme araçları sağlar. Web Analitiği, belirli bir konum, ağ ekipmanı veya cihazı için, çeşitli veya tüm ağ türleri için ayrıntılı arıza analizi ile birlikte yüksek düzeyde ve ayrıntılı KPI'ları sağlarken, DNS Analitiği aracılığıyla ayrıntılı arıza analizi ile birlikte, IP tabanlı DNS hizmet kalitesi izlemesi sağlanır.

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Shutterstock 129753254

Cihaz Analitiği

Mobil cihazlar, CSP tarafından doğrudan kontrol edilememesine veya işletilememesine rağmen, önemli bir müşteri deneyimi noktasıdır. Düşük performans gösteren mobil cihazlar veya cihazlarda hatalı yazılım güncellemeleri, müşteri deneyiminde çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, erişilebilirlik, veri, çağrı ve mobilite gibi çeşitli boyutlarda cihaz performansını izlemek çok önemlidir.

Mobil cihaz yetenekleri, abonelerin ağ deneyimini de belirler. Ağda kullanılan cihazların görünürlüğü sadece teknik departman için değil, pazarlama ve planlama departmanları için de ana kontrol noktalarından biridir. Argela Device Analitiği, ağda kullanılan cihazlar hakkında kapsamlı ve derin bilgiler sağlar.

Argela Cihaz Analitiği, operatörlerin:

  • Trend olan cihazları algılamasına
  • Çeşitli hizmet türleri için En Çok Kullanılan, Ağda En Çok Bulunan, En Kötü ve En İyi Kalite Analizlerini gerçekleştirmesine
  • Penetrasyon, Çağrı, SMS, Veri, Mobilite ve Erişilebilirlik için seçilen marka ve model için ayrıntılı cihaz analizi yapılabilmesine olanak sağlar 

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Shutterstock 1071625919

Roaming ve Arabağlantı Analitiği

Argela Roaming Analitiği ile yurt dışında olan abonelerinizin nerede olduğunu öğrenin ve hizmet kalitelerini değerlendirin, yurt dışından gelip sizin ağınıza bağlanan aboneleri takip edin ve hizmetinizden ne kadar memnun olduklarını görün.

  • Operatör ve ülkeye göre gelen ve giden abone tanımlama ve dağıtım
  • Erişim, Çağrı, Mesajlaşma ve Veri hizmetleri için çağrı ve veri ağı erişilebilirliğinin değerlendirilmesi, 2G/3G/4G dolaşım analizi
  • Yurt dışından size gelen aboneler için konum analizi, Yurt dışına giden aboneleriniz için ülke analizi
Shutterstock 502830772

Ara bağlantı trafiği, herhangi bir operatörün gelirinin önemli bir bölümünü temsil eder ve ara bağlantı trafiğini ve ara bağlantı ortaklarının performansını izlemek çok önemlidir. Argela Ara Bağlantı Analitiği, ara bağlantı departmanının anlaşmalı ortaklardan alınan ve verilen kalite düzeyini izlemesine yardımcı olur.

Gelen ve giden aramalar ve SMS'ler için Ulusal ve Uluslararası arabağlantı analizleri mümkün hale gelir.

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Shutterstock 713649202

Ağ ve Müşteri Deneyimi Endeksi

Ağ Deneyimi Endeksi, mobil operatörlerin çeşitli mobil hizmetlerin müşteri deneyimini nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olan son teknoloji bir ağ deneyimi modelidir.

CS aramaları, CSFB ve VoLTE gibi alt servis detayları ile Çağrı, SMS, Erişim ve Veri servisleri için hücre seviyesine kadar lokasyon bazında Ağ Deneyimi Endeksi analizi yapılır bu sırada akıllı/ağırlıklı algoritmalar kullanır.

Müşteri Deneyimi Endeksi, bireysel abonelerin kullandıkları hizmetlerden memnuniyetlerine odaklanmaktadır. Müşteri segmenti bazlı konfigürasyonlara olanak tanır ve Argela Abone ve Kurumsal Analitik uygulamaları üzerinden erişilebilir.

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Shutterstock 1071610022

Zengin Raporlama

Argela NCA tarafından toplanan ilişkili / zenginleştirilmiş veriler, diğer platformlarla etkileşime girebilecek kapsamlı bir rapor seti oluşturma olanağı sağlar.

Şu anda operatörlerin ihtiyaçlarına göre yaklaşık 50 rapor oluşturulmakta ve 5G kullanıma sunma ön analiz desteği de dahil olmak üzere bu raporlar hemen kullanıma hazır halde bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için Argela ekibi ile iletişime geçin: contact@argela.com.tr

Shutterstock 1271048479